Úřední deska

SMLOUVY

ROK 2023

Smlouva o provedení uměleckého díla - vyvěšeno dne 13.4.2023

Veřejnoprávní smlouva  č. 6/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 10.3.2023 

Smlouva o dílo - "Dodávka a instalace venkovního Galileo Smart Kiosku a elektronické úředníi desky" - vyvěšeno dne 10.2.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 3.1.2023

ROK 2022

Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 10.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 2/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 18.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 3/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 18.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 5/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 6/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 7/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 29.6.2022

Smlouva o dílo "Pernink - oprava střešní krytiny - obecní úřad a kino" - vyvěšeno dne 26.5.2022

Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16 v k.ú. Pernink v rámci stavby "Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů" - vyvěšeno dne 2.8.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 9/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 11.10.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvyěšeno dne 5.8.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvyěšeno dne 15.12.2022

 

ROK 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2021 - vyvěšeno dne 7.1.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2021 - vyvěšeno dne 28.1.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Smlouva o dílo "Oprava povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink" - vyvěšeno dne 1.10.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Pernink, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c) - vyvěšeno dne 15.9.2021

 

ROK 2020

Příkazní smlouva na zajištění výběru zhotovitele a technického dozoru stavby - vyvěšeno dne 13.10.2020

Smlouva o dílo "Pernink p.p.č. 277/1 - Doprava v klidu" - vyvěšeno dne 20.10.2020

Smlouva o dílo "Pernink - kontribučenská sýpka - II. etapa oprava přední stěny a portálu" - vyvěšeno dne 7.10.2020 

Smlouva o dílo "Pernink, oprava živičného povrchu v ul. Meinlova" - vyvěšeno dne 7.10.2020