Úřední deska

SMLOUVY

ROK 2024

Příkazní smlouva o technickém dozoru investora v souvislosti s realizací stavby "Pozemky pro RD v Perninku - přístupová komunikace, sadové úpravy, odvodnění" - vyvěšeno dne 27.5.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 7/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 29.04.2024

Smlouva o dílo "Pozemky pro RD v Perninku - přístupová komunikace, sadové úpravy, odvodnění" - vyvěšeno dne 28.3.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 22.1.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 22.1.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 22.1.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 22.1.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 22.1.2024

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 23.1.2024

ROK 2023

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 2.10.2023

Smlouva o dílo rekonstrukce "Kontribučenská sýpka, st.p.č. 302 v k.ú Pernink" - vyvěšeno dne 30.8.2023

Smlouva o dílo rekonstrukce střešních krovů a bednění na budově bez č.p. a ev. č. na st.p.č. 503 k.ú. Pernink - budova márnice v areálu hřbitova - vyvěšeno dne 29.8.2023

Smlouva o dílo vypracování architektonické studie "PERNINK - VOLNOČASOVÝ AREÁL SE ZÁZEMÍM U BĚŽECKÉHO OKRUHU" - vyvěšeno dne 29.8.2023

Smlouva o dílo " Osazení a montáž sněhových zábran na střechu - čelní strana budovy Obecního úřadu Pernink" - vyvěšeno dne 29.06.2023

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo " Osazení a montáž sněhových zábran na střechu - čelní strana budovy Obecního úřadu Pernink"  ze dne 24.05.2023 - vyvěšeno dne 10.7.2023

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Osazení a montáž sněhových zábran na střechu - čelní strana budovy Obecního úřadu Pernink" ze dne 24.05.2023 - vyvěšeno dne 28.8.2023

Smlouva o dílo "Dokončení opravy jedné poloviny střešní krytiny budovy kina v obci Pernink na adrese TGM 1, Pernink" - vyvěšeno dne 29.06.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 7/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 15.5.2023

Smlouva o provedení uměleckého díla - vyvěšeno dne 16.4.2023

Veřejnoprávní smlouva  č. 6/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 10.3.2023 

Smlouva o dílo - "Dodávka a instalace venkovního Galileo Smart Kiosku a elektronické úředníi desky" - vyvěšeno dne 10.2.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2023

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 3.1.2023

ROK 2022

Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 10.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 2/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 18.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 3/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 18.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 5/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 6/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 17.1.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 7/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 29.6.2022

Smlouva o dílo "Pernink - oprava střešní krytiny - obecní úřad a kino" - vyvěšeno dne 26.5.2022

Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16 v k.ú. Pernink v rámci stavby "Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů" - vyvěšeno dne 2.8.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 9/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvěšeno dne 11.10.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvyěšeno dne 5.8.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - vyvyěšeno dne 15.12.2022

 

ROK 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2021 - vyvěšeno dne 7.1.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2021 - vyvěšeno dne 28.1.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2021 - vyvěšeno dne 16.2.2021

Smlouva o dílo "Oprava povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink" - vyvěšeno dne 1.10.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Pernink, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c) - vyvěšeno dne 15.9.2021

 

ROK 2020

Příkazní smlouva na zajištění výběru zhotovitele a technického dozoru stavby - vyvěšeno dne 13.10.2020

Smlouva o dílo "Pernink p.p.č. 277/1 - Doprava v klidu" - vyvěšeno dne 20.10.2020

Smlouva o dílo "Pernink - kontribučenská sýpka - II. etapa oprava přední stěny a portálu" - vyvěšeno dne 7.10.2020 

Smlouva o dílo "Pernink, oprava živičného povrchu v ul. Meinlova" - vyvěšeno dne 7.10.2020