Hřbitov

Veřejné pohřebiště obce Pernink

Veřejné pohřebiště se nachází na okraji obce Pernink, po levé straně, směrem na Abertamy. Pohřebiště je místo veřejně přístupné bez omezení.

Provoz zajišťuje Obec Pernink, tel. 353 892 104, e.mail: matrika@pernink.eu

 

Nájem hrobových míst se sjednává na dobu:

  • pro hrob                           na 15 let
  • pro hrobku                      na 15 let
  • pro urnová místa           na 10 let

 

Poplatky za nájem hrobového místa a služby:

  • Pronájem hrobového místa (klasický hrob a hrobka) - 10,- Kč/m2/rok, služby spojené s nájmem 70,- Kč/rok
  • Pronájem urnové schránky do země - 1.000,- Kč/10 let, služby spojené s nájmem 70,- Kč/rok
  • Pronájem urnového okénka v dolní a horní části hřbitova 500,- Kč/10 let, služby spojené s nájmem 70,- Kč/rok

 

Hlášení změn:

Žádáme nájemce hrobových míst, aby veškeré změny údajů a skutečností uvedené v článku 7, odst. 3 Řádu veřejného pohřebiště bez zbytečného odkladu oznamovali provozovateli pohřebiště.

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Výzva majitelům hrobových míst