Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Pernink

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, účinnost od 1.1.2024

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Pernink č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce Pernink č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 5/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.4/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 3/2023 o místním poplatku ze psů, účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2023, o místním poplatku z pobytu, účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2023, o místním poplatku ze psů, účinnost od 1.1.2024 - zrušuje OZV č. 3/2023

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - zrušuje OZV č. 5/2023

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - zrušuje OZV č. 4/2023

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu  - zrušuje OZV č. 2/2023 

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink - zrušena OZV č. 2/2021

Nařízení obce Pernink č. 1/2019 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušuje OZV č. 6/2023

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2019, o místním poplatku ze psů - zrušuje OZV č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu  - zrušena OZV č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2018, kterou se ruší OZV č.1/2016, POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.1/2018kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink - ukončena platnost OZV č. 1/2020 platnou od 5.3.2020

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.1/2016  POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE - zrušena OZV č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2013 o místních poplatcích  -  ukončena platnost OZV č. 1/2019 platnou od 1.1.2020 a OZV č. 2/2019 platnou od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink - ukončena platnost OZV č. 1/2020 platnou od 5.3.2020 

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2014  o vedení technické mapy obce

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2013  o místních poplatcích - změněna a doplněna OZV č.2/2015  - ukončena platnost OZV č. 1/2019 platnou od 1.1.2020  a OZV č. 1/2019 platnou od 1.1.2020

Příloha k OZV 1/2013    Příloha č.2 k OZV 1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2011   stanovení školského obvodu ZŠ      

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2010   o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2010  o nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.1/2009   o zajištění a ochraně veřej. pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2004.  o symbolech obce a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2007.  změněna vyhláškou č.2/2010   - ukončena platnost OZV  č.1/2013  od 1.7.2013

Příloha k OZV 1/2007.

Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2006, kterou se mění OZV č.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání