Formuláře obce ke stažení

Formuláře obce ke stažení + formuláře ohlašovací povinnosti

Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství

žádost

žádost pdf

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

žádost

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

žádost 

 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Ohlašovací povinnost 

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti 

 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2024 

 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Registrace ubytovatele - ohlášení ke vzniku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu