Obec Pernink

Úřední deska
Výzva k podání nabídky

Oprava chodníků střední ul.,ul.T.G.M. a Blatenská ul.


Výzva k podání nabídky

Zimní údržba obce Pernink


Schválený závěrečný účet obce Pernink za rok 2018

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2018


Závěrečný účet za rok 2018 ZŠ a MŠ Pernink,p.o.
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Jmenování statutárního zástupce Základní a mateřské školy Pernink, p.o.
VOLBY do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019 v jazycích národnostních menšin
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace pro občany jiných členských států Evropské unie o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Žádost o vydání VP do Evropského parlamentu


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2019

Schváleno na 3.zasedání ZO Pernink dne 17.12.2018 usnesením č. 7/3/18
vyvěšeno 19.12.2018


Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pernink za rok 2017
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


ZŠ a MŠ Pernink, p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Sdružení Krušné hory - západ

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2017
Zveřejnění informace o pověřenci
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory - západ
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2017- 2019
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Návrh závěrečného účtu vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech za rok 2018
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 24.05.2019

svátek slaví Jana

Divadlo Kopec uvádí reprízu hry

Hospoda U závěje aneb netvor z hor

7.6.2019 v 19:30 Kinosál Pernink, předprodej vstupenek v Infocentru Pernink


15.6.2019 Oslava dne dětí na Perninském masakru

- tématická stezka plná úkolů a soutěží, malování na obličej, zatloukání hřebíků aj.