Úřední deska
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Evropský den proti vloupání 2021
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 261/1 v k.ú. Pernink
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21


Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


VOLBY 2021
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
Svazek obcí Bystřice - Ropočtové opatření č.2
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Pernink
Oznámení o převzetí nalezené věci
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE ZA ROK 2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů


Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nabídka pozemků k pronájmu
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtová opatření
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013