Úřední deska
Mimořádné opatření - doba pro seniory
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje
Krizová opatření Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Opatření obecné povahy


Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České
Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje občanům
POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH LINEK PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19:
Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.1/2020,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink


Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
Oznámení nalezení věci

Dioptrické brýle zn.FURLA
Mobilní telefon Aligátor


Informace pro seniory a osoby s chronickým onemocněním a oslabenou imunitou

Mimořádné opatření
Informace Krajské hygienické stanice ke Koronaviru
Nabídka certifikace regionální značky KrušnohoříR
Zveřejnění záměru směny pozemku v majetku obce Pernink
Obec Pernink vyhlašuje záměr pronájmu
Informativní rozbor pitné vody

pro občany využívající individuální zdroje (studny. vrty) k zásobování domácností pitnou vodou


Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Nařízení obce Pernink č. 1/2019

O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce


Schválený závěrečný účet obce Pernink za rok 2018

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2018


Závěrečný účet za rok 2018 ZŠ a MŠ Pernink,p.o.
Jmenování statutárního zástupce Základní a mateřské školy Pernink, p.o.
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
ZŠ a MŠ Pernink, p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Uzavření knihovny v Perninku
Uzavření KC Krušnohorka
Informace Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

pro občany vracející se ze zahraničí – jak mají postupovat v případě podezření na výskyt onemocněním COVID 19


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013