Úřední deska
Zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely
Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově obecního úřadu
Zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely
Zveřejnění záměru směny pozemků
Oznámení nalezení věci

Dioptrické brýle zn.FURLA
Mobilní telefon Aligátor


Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
Schválený závěrečný účet obce Pernink za rok 2018

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2018


Závěrečný účet za rok 2018 ZŠ a MŠ Pernink,p.o.
Jmenování statutárního zástupce Základní a mateřské školy Pernink, p.o.
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2019

Schváleno na 3.zasedání ZO Pernink dne 17.12.2018 usnesením č. 7/3/18
vyvěšeno 19.12.2018


Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


ZŠ a MŠ Pernink, p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory - západ
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2017- 2019
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013