Úřední deska
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků od 21.10.2020
Na 23. Zasedání ZO Pernink, které se bude konat ve STŘEDU 20.1.2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Pernink s tímto programem:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.1/2021
Zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků v majetku obce Pernink
Schválený rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu SOB
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.10/2020
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci pernink
Mimořádná a ochranná opatření a sdělení ke COVID-19
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2019
Usnesení o provedení elektronické dražby EX747513-226
Usnesení o provedení elektronické dražby EX747513-227
Záměr výpůjčky pozemku
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce Pernink
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku v majetku obce Pernink
Úřední hodiny pro veřejnost viz Nařízení Vlády ČR do odvolání:
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Pernink
Oznámení o převzetí nalezené věci
Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce Pernink
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE ZA ROK 2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů


Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
ZŠ a MŠ Pernink, p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtová opatření
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Oznámení nalezení věci

Dioptrické brýle zn.FURLA
Mobilní telefon Aligátor


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013