Obec Pernink

Úřední deska
Pozvánka na 41. Zasedání ZO Pernink, které se bude konat v pondělí 24.9.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Pernink
ROZHODNUTÍ hejtmanky Karlovarského kraje

o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů


Volby do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 5. a 6.10.2018
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
ROZHODNUTÍ - úplná uzavírka Rennerovy ul.
Zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely a nebytových prostor v majetku obce Pernink
NÁVRH - Rozpočtový výhled r. 2019 - 2023
Zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ

- odchylný postup při ochraně ptáků podle ustanovení § 5b odst. (1) ZOPK od zákazu uvedeného
v ustanovení § 5a odst. (1) ZOPK, spočívající v možnosti plašení (úmyslné rušení) a odlovu
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v rybářských revírech Karlovarského kraje mimo území
CHKO Slavkovský les a Vojenského újezdu Hradiště, ve kterých je na základě rozhodnutí
Ministerstva zemědělství České republiky uživatelem žadatel.


Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pernink za rok 2017
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2017
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


Závěrečný účet Základní a mateřské školy Pernink,p.o. za rok 2017
Obecně závazná vyhláška obce Pernink č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2016, Požární řád
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2017- 2019
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink v r.2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
Oznámení o uložení zásilky
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
Oznámení o uložení zásilky
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
Zveřejnění informace o pověřenci
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory - západ
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 24.09.2018

svátek slaví Jaromír

Pozvánka na 41. Zasedání ZO Pernink, které se bude konat v pondělí 24.9.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Pernink
více