Úřední deska
VOLBY 2022
Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
SMLOUVY
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Volba prezidenta republiky 2023
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

informace dle zákona č. 106/1999 Sb odpověď a žádost č.j. PER - 0916/2022


Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - Svazek obcí Bystřice
Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY


SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 3

Doklad č. RO/2021/003


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2022
Schválený ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2

Doklad č. RO/2021/002


Kompostárna - provozní doba pro občany Abertam a Perninku

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


MAS Krušné hory o.p.s.

Reg.č. 20/005/19210/341/004622 - Mobiliář pro kulturní akce


Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.1
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
Nabídka pozemků k pronájmu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 14.9.2021