Úřední deska
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad životního prostředí a zemědělství


POZVÁNKA NA SLAVNOSTI 2024 - 492 let obce Pernink

Komunitní spolek pro obnovu kašny a obec Pernink


NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Pstruží
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Smrčná
změna otvírací doby 15.7. - 26.7.2024
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - konané ve dnech 20. a 21. září 2024
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2023 + schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink, p.o. za rok 2023 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2023
Zachraňme Kino Pernink
Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2024

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2024
Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu na rok 2024
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Karlovarský kraj


Informace o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2022
Schválený Závěrečný účet za rok 2022 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023

Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Schválený Závěrečný účet SOB za rok 2023 +Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2023
Rozpis služeb dosažitelnosti na období od 1.7.2024 do 12.1.2025

Městský úřad Ostrov - Odbor životního prostředí
Nepřetržitá havarijní služba na úseku životního prostředí


MAS Krušné hory, o.p.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici KOORDINÁTOR PROJEKTU A METODIK Operačního programu Zaměstnanost plus
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2023, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní


KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní


SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 1 RO/2023/001
Svazek obcí Bystřice - Závěrečný účet za rok 2022 schválený dne 19.6.2023, sestavený v Kč ke dni 24.5.2023
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
SMLOUVY
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na roky 2024 - 2027
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 + schválený rozpočet SOB na rok 2023 v členění na paragrafy
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 14.9.2021