Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERNINK A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 191/1 o výměře 124 m2 v k.ú. Pernink
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 792/29 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Pernink
Volba prezidenta republiky 2023
Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
SMLOUVY
Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní


Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na roky 2024 - 2027
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 + schválený rozpočet SOB na rok 2023 v členění na paragrafy
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - Svazek obcí Bystřice
Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY


SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 3

Doklad č. RO/2021/003


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2022
Schválený ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2

Doklad č. RO/2021/002


Kompostárna - provozní doba pro občany Abertam a Perninku

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.


MAS Krušné hory o.p.s.

Reg.č. 20/005/19210/341/004622 - Mobiliář pro kulturní akce


Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.1
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
Nabídka pozemků k pronájmu
Rozpis služeb dosažitelnosti od 9.1.2023 do 3.7.2023 nepřetržité havarijní služby na úseku životního prostředí

Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí


Nařízení Státní veterinární správy
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 14.9.2021