Obec Pernink

Úřední deska
Pozvánka na 9. zasedání ZO Pernink,

které se bude konat v pondělí 24.6.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ


Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2018

vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2018


Schválený závěrečný účet obce Pernink za rok 2018

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2018


Závěrečný účet za rok 2018 ZŠ a MŠ Pernink,p.o.
Jmenování statutárního zástupce Základní a mateřské školy Pernink, p.o.
VOLBY do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019 v jazycích národnostních menšin
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace pro občany jiných členských států Evropské unie o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Žádost o vydání VP do Evropského parlamentu


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2019

Schváleno na 3.zasedání ZO Pernink dne 17.12.2018 usnesením č. 7/3/18
vyvěšeno 19.12.2018


Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pernink za rok 2017
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


ZŠ a MŠ Pernink, p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink
Nabídka pozemků k pronájmu
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2017
Zveřejnění informace o pověřenci
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory - západ
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2017- 2019
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 21.06.2019

svátek slaví Alois

Pozvánka na 9. zasedání ZO Pernink,
které se bude konat v pondělí 24.6.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
více