Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby - Hřebečná, KV, ul. Rooseweltova, IE-12-0007530-kNN

Stavební úřad Pernink


VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE k předkládání žádostí o udělení značky "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt"

MAS Sdružení Západní Krušnohoří


INFORMACE K PŘEDÁVKOVÁNÍ ŽELÉ BONBÓNY S LÁTKOU HHC

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - oddělení tisku a prevence


Dětský maškarní bál

akce se koná 13.4.2024 od 15.00 hodin


11. reprezentační ples obce Pernink

akce se koná dne 2.3.2024


Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2024

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2024
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PERNINK OD 2.1.2024 + ZMĚNA MÍSTA ORDINACE
Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu na rok 2024
INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ - možnost vyhotovení dopravní karty

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY


Změna praktického lékaře - upozornění pro pacienty
OZNÁMENÍ - ukončení činnosti zdravotních služeb

MUDr. Jan Pazdiora - Praktik Pernink s.r.o.


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - NÁBOROVÁ KAMPAŇ PODZIM 2023

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Karlovarský kraj


Informace o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2022
Schválený Závěrečný účet za rok 2022 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
UPOZORNĚNÍ od 8.6.2023 má Obecní úřad Pernink nová telefonní čísla
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023

Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022


KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2024
Rozpis služeb dosažitelnosti od 2.1.2024 do 1.7.2024

Odbor životního prostředí


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní


SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 1 RO/2023/001
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly


Svazek obcí Bystřice - Závěrečný účet za rok 2022 schválený dne 19.6.2023, sestavený v Kč ke dni 24.5.2023
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2023
Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
SMLOUVY
Oznámení o ukončení uložení odpadu fyzickými osobami do Krušnohorské kompostárny
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na roky 2024 - 2027
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 + schválený rozpočet SOB na rok 2023 v členění na paragrafy
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY


SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 3

Doklad č. RO/2021/003


Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2022

Schváleno usnesením ZO Pernink č. 9/34/21 dne 13.12.2021


Schválený ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2

Doklad č. RO/2021/002


MAS Krušné hory o.p.s.

Reg.č. 20/005/19210/341/004622 - Mobiliář pro kulturní akce


Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.1
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21


Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
Nabídka pozemků k pronájmu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 14.9.2021