Úřední deska
Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 26.4.2021
COVID 19- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ nošení ochranných prostředků dýchacích cest platných od 12.4.2021 do odvolání
COVID 19 - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Veřejná vyhláška

Zeměměřický úřad č.j. ZÚ-00127/2021-13200


VOLBY 2021
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 782/1 v k.ú. Pernink
Svoz objemového odpadu z domácností a nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 24.4.2021


COVID 19 - Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 19.3.2021 do odvolání
COVID 19 - Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
COVID - 19 Mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatele s účinností od 3.3.2021 do odvolání
COVID - 19 Mimořádné opatření samotestování zaměstnanci s účinností od 2.3.2021 do odvolání
COVID - 19 Sbírka zákonů č. 39/2021

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky


COVID - 19 Mimořádné opatření nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021 do odvolání
Očkování proti COVID 19 u praktického lékaře

MUDr. Jan PAZDIORA - praktický lékař Pernink


Návrh závěrečného účtu obce Pernink za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
Zveřejnění záměru prodeje stavby bez čp. (jiná stavba) v majetku obce Pernink
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Sbírka zákonů č. 11/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
Svazek obcí Bystřice - Ropočtové opatření č.2
Schválený rozpočet na rok 2021
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Pernink
Oznámení o převzetí nalezené věci
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE ZA ROK 2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů


Schválený rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nabídka pozemků k pronájmu
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtová opatření
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Zveřejnění informace o pověřenci
Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink
Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013