Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví


Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020

Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 261/1 v k.ú. Pernink

Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21


Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


více z úřední desky

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
více
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 261/1 v k.ú. Pernink
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21
více
Veřejná vyhláška
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
více
Veřejná vyhláška
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více