ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Levý box

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-37 |
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad životního prostředí a zemědělství


POZVÁNKA NA SLAVNOSTI 2024 - 492 let obce Pernink

Komunitní spolek pro obnovu kašny a obec Pernink


NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Pstruží

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Smrčná

změna otvírací doby 15.7. - 26.7.2024

více z úřední desky

Aktuality

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II
Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad životního prostředí a zemědělství
více
POZVÁNKA NA SLAVNOSTI 2024 - 492 let obce Pernink
Komunitní spolek pro obnovu kašny a obec Pernink
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
více
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Pstruží
více
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Omezení vstupu do honitby Smrčná
více
změna otvírací doby 15.7. - 26.7.2024
více
Schválený Závěrečný účet SOB za rok 2023 +Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2023
více
Informace o odpadovém hospodářství obce Pernink za rok 2023 dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
více