Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Očkování proti COVID 19 u praktického lékaře
MUDr. Jan PAZDIORA - praktický lékař Pernink
více
Návrh závěrečného účtu obce Pernink za rok 2020
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
více
Zveřejnění záměru prodeje stavby bez čp. (jiná stavba) v majetku obce Pernink
více
Veřejná vyhláška
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
více
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
více