ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Levý box

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - konané ve dnech 20. a 21. září 2024
více
OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Pernink
Státní pozemkový úřad, pobočka Karlovy Vary
více
INFORMACE o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pernink
více
Svazek obcí Bystřice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 24.5.2024 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2023
více
PROGRAM 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 24. června 2024
více
POZVÁNKA OSLAVY PERNINK - 100 LET KINA PERNINK, 90 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY, FESTIVAL KRUŠNOHOŘÍ
Kdy? 21. - 22.6.2024
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2023, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2023 + schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink, p.o. za rok 2023 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2023
více