ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Levý box

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Svazek obcí Bystřice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 24.5.2024 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2023
více
PROGRAM 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 24. června 2024
více
POZVÁNKA OSLAVY PERNINK - 100 LET KINA PERNINK, 90 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY, FESTIVAL KRUŠNOHOŘÍ
Kdy? 21. - 22.6.2024
více
SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2499/1 o výměře cca 202 m2 v k.ú. Pernink
více
Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 663/13 o výměře 2387 m2 k.ú. Pernink
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 560/10 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pernink
více
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 560/10 o výměře cca 10 m2 k.ú. Pernink
více