ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Levý box

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu na rok 2024

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ - možnost vyhotovení dopravní karty

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Karlovarský kraj


Informace o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly


více z úřední desky

Aktuality

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2023, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2023 + schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink, p.o. za rok 2023 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2023
více
Zachraňme Kino Pernink
více
Oznámení zahájení aktualizace BPEJ
Státní pozemkový úřad
více
PERNINK 90100 HILLS - 100 let kina Pernink - divadelní představení - Sex na vlnách- Západočeské divadlo v Chebu
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více