ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 316/1 a st.p.č. 280 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink a část p.p.č. 663/19 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink
více
Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady
více
Program 35. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 11. prosince 2023 od 9:00 hodin
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
KOMUNÁLNÍ ODPAD - INFORMACE - OMBUDSMAN VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
více
OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI od 1.1.2024
více
Obec Pernink - Návrh rozpočtu na rok 2024
více