Významné osobnosti

Významné osobnosti

V Perninku se narodili dr. Johann Alois Renner (1784-1854), duchovní, kanovník chrámu sv.Víta v Praze, pro chudé studenty z Perninku a Krušnohoří založil nadaci s roční platbou 3400 zlatých, Perninku odkázal svou knihovnu o 2000 svazcích. Josef Karl Teuffel, člen řádu piaristů, učitel, teolog.  Dr. Johann Endt, středoškolský profesor, vlastivědný badatel Perninku, autor monografie o Perninku (1932). V Perninku se v roce 1926 narodil Prof.Dr. Rudolf Kippenhahn, velmi uznávaný astronom a spisovatel. Profesor Kippenhahn přednášel na univerzitách a institutech v Německu. V Perninku prožili část svého dětství básník dr. Bruno Brehm (1892-1974) a pobýval zde velmi rád karlovarský malíř Milan Kraus (1927-2010).