Zastupitelstvo

Zastupitelstvo, členové výborů a zástupci organizačních složek obce

Zastupitelstvo:

starostka - Jitka Tůmová
místostarosta - Ing. Ladislav Vetešník

členové:

Jan Doležel
Jan Dvořák
Petr Groh
Mgr. Michal Jelínek
Martin Liška
Václav Mašek
Alois Štauber

Finanční výbor:

předseda:  Alois Štauber
Členové: Kristýna Chlupáčová, ing. Jaroslava Uremović Jůnková

Kontrolní výbor:

předseda: Petr Groh
Členové: Jan Dvořák, Martin Liška

 
Přestupková komise:
předseda : JUDr. Dominik Kříž
členové:
Jaroslava Nováková
Klára Grohová

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů
velitel - Karol Kadrliak
zástupce - Alois Štauber

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Pernink
ředitelka - Mgr. Hana Dlouhá


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Jitka Tůmová
E-mail: starostka@pernink.eu

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Ladislav Vetešník
E-mail: mistostarosta@pernink.eu

Jméno: Jan Doležel

Jméno: Jan Dvořák

Jméno: Petr Groh
Funkce: Předseda kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Mgr. Michal Jelínek

Jméno: Martin Liška

Jméno: Václav Mašek

Jméno: Alois Štauber
Funkce: Předseda finančního výboru
Komise: Finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.