Zastupitelstvo

Zastupitelstvo, členové výborů a zástupci organizačních složek obce

Zastupitelstvo:

starostka - Jitka Tůmová
místostarosta - Ing. Ladislav Vetešník

členové:

Jan Doležel
Jan Dvořák
Petr Groh
Mgr. Michal Jelínek
Martin Liška
Václav Mašek
Alois Štauber

Finanční výbor:

předseda:  Alois Štauber
Členové: Kristýna Chlupáčová, ing. Jaroslava Uremović Jůnková

Kontrolní výbor:

předseda: Petr Groh
Členové: Jan Dvořák, Martin Liška

 
Přestupková komise:
předseda : JUDr. Dominik Kříž
členové:
Jaroslava Nováková
Klára Grohová

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů
velitel - Karol Kadrliak
zástupce - Alois Štauber

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Pernink
ředitelka - Mgr. Hana Dlouhá


Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Funkce Komise
starosta Jitka Tůmová starostka@pernink.eu
místostarosta Ing. Ladislav Vetešník
Jan Doležel
Jan Dvořák
Petr Groh Předseda kontrolního výboru Kontrolní výbor
Mgr. Michal Jelínek
Martin Liška
Václav Mašek
Alois Štauber Předseda finančního výboru Finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.