Zastupitelstvo

Zastupitelstvo, členové výborů a zástupci organizačních složek obce

Zastupitelstvo:

starosta - Petr GROH
místostarosta - Ing. Ladislav VETEŠNÍK 

členové:

Mgr. Eliška Děrgelová

Jan Doležel

Dagmar Junková

Miroslav Kotrla

Martin Liška

Václav Mašek

Alois Štauber

Finanční výbor:

předseda:  Alois Štauber
členové: Kristina Chlupáčová

Kontrolní výbor:

předseda
členové: Jan Dvořák, Václav Mašek

 
Přestupková komise:
předseda : JUDr. Dominik Kříž
členové: Jaroslava Nováková, Klára Grohová

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů
velitel - Karol Kadrliak
zástupce - Alois Štauber

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Pernink
ředitelka - Mgr. Hana Dlouhá

Jednací řád Zastupitelstva obce Pernink - schválený usnesením ZO Pernink číslo 3/2/22 ze dne 21.11.2022

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pernink jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce Pernink v úřední dny. 

 


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.10.2022 - 30.11.2026 / Složení zastupitelstva: 24.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.10.2022 - 30.11.2026
Složení platné v období: 24.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Petr GROH
E-mail: starosta@pernink.eu

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Ladislav Vetešník
E-mail: mistostarosta@pernink.eu

Jméno: Mgr. Eliška Děrgelová

Jméno: Jan Doležel

Jméno: Dagmar Junková

Jméno: Miroslav Kotrla

Jméno: Martin Liška

Jméno: Václav Mašek

Jméno: Alois Štauber
Funkce: Předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.