Zastupitelstvo

Zastupitelstvo, členové výborů a zástupci organizačních složek obce

Zastupitelstvo:

starosta - Petr GROH
místostarosta - Ing. Ladislav VETEŠNÍK 

členové:

Jan Doležel
Miroslav Kotrla
Martin Liška
Mgr. Tereza Machová
Václav Mašek
Alois Štauber
Martina Vincůrková

Finanční výbor:

předseda:  Alois Štauber
členové: Kristina Chlupáčová, Jitka Tůmová

Kontrolní výbor:

předseda: Martina Vincůrková
členové: Jan Dvořák, Václav Mašek

 
Přestupková komise:
předseda : JUDr. Dominik Kříž
členové: Jaroslava Nováková, Klára Grohová

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů
velitel - Karol Kadrliak
zástupce - Alois Štauber

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Pernink
ředitelka - Mgr. Hana Dlouhá

Jednací řád Zastupitelstva obce Pernink - schválený usnesením ZO Pernink číslo 3/2/22 ze dne 21.11.2022

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pernink jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce Pernink v úřední dny. 

 


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.10.2022 - 30.11.2025 / Složení zastupitelstva: 24.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.10.2022 - 30.11.2025
Složení platné v období: 24.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Petr GROH
E-mail: starosta@pernink.eu

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Ladislav Vetešník
E-mail: mistostarosta@pernink.eu

Jméno: Jan Doležel

Jméno: Miroslav Kotrla

Jméno: Martin Liška

Jméno: Mgr. Tereza Machová

Jméno: Václav Mašek

Jméno: Alois Štauber
Funkce: Předseda finančního výboru

Jméno: Martina Vincůrková
Funkce: Předseda kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.