Zastupitelstvo

Zastupitelstvo, členové výborů a zástupci organizačních složek obce

Zastupitelstvo:

starostka - Jitka Tůmová
místostarosta - Ing. Ladislav Vetešník

členové:

Jan Doležel
Jan Dvořák
Petr Groh
Mgr. Michal Jelínek
Martin Liška
Václav Mašek
Alois Štauber

Finanční výbor:

předseda:  Alois Štauber
Členové: Kristýna Chlupáčová, ing. Jaroslava Uremović Jůnková

Kontrolní výbor:

předseda: Petr Groh
Členové: Jan Dvořák, Martin Liška

 
Přestupková komise:
předseda : JUDr. Dominik Kříž
členové:
Jaroslava Nováková
Klára Grohová

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů
velitel - Karol Kadrliak
zástupce - Alois Štauber

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Pernink
ředitelka - Mgr. Hana Dlouhá


Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Funkce Komise
starosta Jitka Tůmová starostka@pernink.eu
místostarosta Ing. Ladislav Vetešník mistostarosta@pernink.eu
Jan Doležel
Jan Dvořák
Petr Groh Předseda kontrolního výboru Kontrolní výbor
Mgr. Michal Jelínek
Martin Liška
Václav Mašek
Alois Štauber Předseda finančního výboru Finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.