Svatební obřady

Termíny svatebních obřadů v roce 2024

 

Obecní úřad Pernink, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink

 

 

 

Měsíc

Den

leden

6.

únor

10. a 24.

březen

9. a 23.

duben

6. a 20.

květen

25.

červen

8. a 29.

červenec

---

srpen

---

září

7.

říjen

5. a 26.

listopad

9. a 23.

prosinec

7.

Svatební obřady v ostatní dny a mimo obřadní místnost jsou zpoplatněny částkou ve výši 3.000,- Kč - dle zákona o správních poplatích č. 634/2004 Sb., pol. 12 písm. d)

Oddávající: Petr Groh - starosta

                   Ing. Ladislav Vetešník - místostarosta

Termíny svatebních obřadů schváleny Zastupitelstvem obce Pernink dne 18.12.2023, usn. č. 15/13/23

Výpis usnesení z 14. zasedání ZO Pernink - zrušení obřadního dne 8.6.2024 z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu - vyvěšeno dne 25.1.2024

 

SVATEBNÍ OBŘADY KONANÉ MIMO OBŘADNÍ SÍŇ A MIMO TERMÍNY  STANOVENÉ  ZASTUPITELSTVEM OBCE PERNINK

Rádi bychom upozornili veřejnost na níže uvedenou problematiku.

V současné době stále častěji vznikají nepříjemné a mnohdy neřešitelné problémy, kdy snoubenci neznalí zákona začnou nejdříve zařizovat veškeré organizační a společenské záležitosti (půjčení svatebních šatů, rezervují si restauraci, uhradí zálohy, pozvou příbuzné…) a pak se teprve dostaví na matriku. Pokud na matriku přijdou až po zařízení všech výše uvedených záležitostí, může se nakonec ukázat, že sňatek v požadovaný termín nemůže být uzavřen (nemusí být k dispozici oddávající,  matrikářka, nebo mají neplatné doklady).

Správný postup je takový, že  se  snoubenci nejprve dostaví na OÚ Pernink – matrika, kde si podají žádost o uzavření manželství a předloží všechny potřebné doklady. Teprve pokud splní zákonné podmínky, mohou si domluvit termín sňatku, který má být uzavřen mimo obřadní síň či termín stanovený zastupitelstvem obce.

Potom lze začít vyřizovat další záležitosti  spojené se sňatkem tak, aby nedocházelo  ke zklamání snoubenců a případným finančním ztrátám v situaci, kdy matrika nemůže ze zákonných či časových důvodů vyhovět požadovanému termínu sňatku. Tímto postupem se předejde mnohým nepříjemnostem a konfliktům.

Termíny svatebních obřadů v roce 2016      Termíny svatebních obřadů v roce 2016      Termíny svatebních obřadů v roce 2016      Termíny svatebních obřadů v roce 2016       Termíny svatebních obřadů v roce 2016       Termíny svatebních obřadů v roce 2016      Termíny svatebních obřadů v roce 2016      Termíny svatebních obřadů v roce 2020        Termíny svatebních obřadů v roce 2020       Termíny svatebních obřadů v roce 2020          Termíny svatebních obřadů v roce 2020