Zajímavosti

Zajímavosti

Kostel Nejsvětější trojice s věží v alpském stylu, jehož výstavba započala v červnu 1714 a byl vysvěcen v prosinci 1716.

kostel    kostel    Kostel nejsvětější trojice

Kontribučenská sýpka ze 17. století je zajímavá stavba, chráněná jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108). Byla postavena podle josefinského nařízení pro ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru.

Kontribučenská sýpka

 

Zajímavá stavba je hrázděný výstavní dům čp. 7 v Masarykově ulici.

harazděný dům

 

 

 

 

 

Budova dnešního Obecního úřadu čp. 1 byla až do roku 1797 výnosným zájezdním hostincem, měla místnosti pro shromažďování občanů, šenkovní sklípek a stáje pro formanské koně. 2.

budova Obecního úřadu

Nejvýše položená železniční stanice a viadukt v Perninku je náročnou technickou stavbou, kterou nalezneme na úsek železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky, kde překračuje hranici se Saskem v Johanngeorgenstadtu. Protože prochází členitým terénem Krušných hor, musely být v době výstavby trati vybudovány četné inženýrské stavby. Velmi smělým dílem je především tento kamenný viadukt v těsné blízkosti před nádražím v Perninku. Se svou nadmořskou výškou 902 metrů nad mořem je nádraží po šumavské Kubově Huti druhou nejvýše položenou železniční stanicí na našem území. Stavba celé trati byla zahájena v roce 1897. Úsek mezi Nejdkem a Horní Blatnou, kde Pernink leží, v roce 1898. Náročné stavby se museli ujmout specialisté – firma E. Czeczowitczka a A. Weiner z Brna. Na stavbu mostů a tunelů byly v té době najímáni zkušení italští dělníci. Perninský viadukt je tvořen šesti oblouky o rozpětí 2x8 m, 2x10 m a 2x12 m. V nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů. Jedná se o nejvýše položené dílo svého druhu Českých drah. Na tomto úseku tratě najdeme obdobné kamenné viadukty i u níže položeného nádraží v Nových Hamrech. Ty mají rozpětí osm a deset metrů.

viadukt    viadukt 1    historický vlak

Oceán - přírodní rezervace - rozlehlé rašeliniště obklopené smrkovými lesy a prorostlé klečí.

Dračí skály

V současné době je Pernink díky své poloze především významným horským rekreačním střediskem zimních i letních sportů. V zimě běžecké a sjezdové lyžování, v létě turistika a cykloturistika. Je zde dostatek ubytovacích i stravovacích zařízení. V obci se též nachází kino, fotbalové hřiště, komunitní centrum (sportovní hala), pošta, policie, základní škola a Turistické informační centrum.

Perninské rašeliniště    Perninské rašeliniště    Perninské rašeliniště    Perninské rašeliniště

Perninské rašeliniště je jedno z největších rašelinišť v České republice, které je pro svou unikátní flóru a faunu chráněno již od roku 1953. Rašeliniště je tvořeno vrstvou rašeliny, která se tvoří z pomalu se rozkládajících rostlinných zbytků. Nachází se zde mnoho vzácných rostlin jako jsou například rosnatky, prstenec májový, prha arnika, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, šicha černá, všivec mokřadní, plavuň pučivá. K vidění jsou vzácné druhy motýlů - žluťásek borůvkový, bekasina otavní a další živočichové např. tetřívek obecný, bramborníček hnědý, skokan hnědý, čolek horský.

V minulosti se zde těžila rašelina jako palivo. Území bylo technicky rekultivováno, až v roce 2018 začaly práce na obnovení vodního režimu, ten se podařilo obnovit až v roce 2020. S přírodní památkou seznamuje naučná stezka v jižní části území. Území dominuje rašelištní jezírko, kolem kterého je možno projít až k vyhlídkovému altánku.