Obnova historické kašny

Obnova historické kašny v Perninku

   Obnova kašny v Perninku

Komunitní spolek pro obnovu kašny :

Václav Bláha, Jiří Bílek, Jaroslav Holub, Ing. Jiří Veselý, MUDr. Karel Vlček, Karel Žilák

 

Cíl :   Obnova kašny v plném rozsahu dle vize z roku 1926, včetně sochy Siegfrieda

 

Rozsah obnovy : úplné odstranění a náhrady starého podloží a dna kašny

                             hydro izolace

                             vybudování sací jímky pro kašnu

                             oprava obvodu kašny – spáry, oprava věnce kašny, tubusu

                             vyleštění obvodu kašny

                             zrekonstruovat odtokové kanálky

                              rekonstrukce přístupových cest a chodníku v prostoru kašny

                              rekonstrukce kamenné zdi v prostoru kašny

                              nasvětlení kašny

                              lavičky

                              parková úprava

 

 

Kdo provede obnovu :

obnovu kašny a prostoru kolem kašny provedou místní občané bez nároku na honorář,  místní firmy , případně specializované firmy  za technického odborného dozoru a odborného vedení rekonstrukce

 

Finanční náročnost :  120.000,- Kč

 

Zdroj financí : Veřejná sbírka – místních občanů, živnostníků, firem a přátel obce Pernink

                        Veřejná sbírka je pod plnou kontrolou obce Pernink

                                                                                                                                  

Časová náročnost :  ukončení obnovy září 2016          

                                     

Kontakt :  Jiří Bílek   +420 773 901 501

                           

 

Bonus : obnovená kašna bude slavnostně otevřena dne 25.9.2016 a této kašně a lidské práci osobně požehná   Jeho excelence emeritní biskup Mons. František Radkovský

 

Každé jméno  finančního  dárce do sbírky  bude trvale umístěno na kašně pro budoucí generace

 

Informace : informace k seznámení s průběhem rekonstrukce, potřebami a výší finančních prostředků na bankovním účtu  budeme  informovat na stránkách obce Pernink  nebo facebooku  - Infocentrum Pernink.

Kulturní program naprosto mimořádné události  25.9.2016 zveřejníme samostatně pro širokou veřejnost.

 

Prosíme a žádáme širokou veřejnost o pomoc s obnovou kašny.

Každý finanční příspěvek je důležitý.

 

Domníváme se, že jsme všichni schopni se spojit a pro dobrou věc udělat i nemožné a

předat budoucím následovníkům a generacím jasný vzkaz – zde jsme žili a toto prostředí

jsme ochraňovali … pro Vás….budoucí.

15.3. 2016 v Perninku

                  

Obnova historické kašny 1Obnova kašny - 25. 9. neděle - PROGRAM

 

12.00 hod - otevření trhu a tržiště

13.15 hod - Tom Cortés - autorská tvorba

14.15 hod - Gaco Novomestský - šanson

15.00 hod - příjezd Jeho excelence biskupa Mons. Františka Radkovského

15.15 hod - Posvěcení kašny a lidské práci

16.15 hod - Tom Cortés - autorská tvorba

17.00 hod - Gaco Novomestský - šanson

18.00 hod - ukončení trhu a tržiště

18.00 - 21.00 - skupina BANKROT

21.00 hod - slavnostní rozsvícení kašny a parku

22.00 hod - ukončení programu

 

Součástí programu a tržiště v prostoru parku kašny:

 

pekař, tesař, kovář, kovář-mečíř, caletnice, sklář, proutkař, bylinkářka, dráteník, odlévání figurek, přadlena, keramická dílna atd. - všichni účastníci předvedou své řemeslo široké veřejnosti.

Občerstvení - pivo, víno, nealko, maso a uzenina

V ten slavný den, na oslavu umu místních lidí,  bude upečen přímo v prostoru parku - beran na rožni.

 

Časový harmonogram je orientační, program je přizpůsoben i pro případ dešťových přeháněk.

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na této zcela mimořádné události.

 

Spolek pro obnovu kašny, obec Pernink a Římskokatolická farnost Ostrov

 

_______________________________________________________________________

 

Dopis Ministra kultury ČR do Perninku

 

Při naší snaze získat co nejvíce finančních prostředků na obnovu kašny, jsme oslovili i nejvýše postavenou osobu v rezortu kultury ČR.

Je nám velkou ctí a potěšením, že pan ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman, intervenoval v náš prospěch a má velký díl a zásluhu na tom, že nám ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, věnovali dar na obnovu kašny v Perninku ve výši 50.000 Kč. Za pozornost jistě stojí formulace, že naše snaha o obnovu kašny: „… je významným projektem rezortu kultury ČR.“

 

Spolek pro obnovu kašny