Policie

Policie

Obvodní oddělení Perninkstanice policie

Adresa:  Karlovarská 172, 362 36 Pernink

Telefon: 353 892 147 , 720 274 022

Fax:   974 366 765
 

e-mail: kvoopperni@mvcr.cz

Pracovní  dny a hodiny: nepřetržitě