Krizové řízení

Krizové řízení

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení pro správní území obce Pernink

Přehled rizik ohrožující obec Pernink

Analýza rizik - obec Pernink

 

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení pro správní území obce Pernink

Přehled mimořádných událostí

Přehled zdrojů mimořádných událostí

A. Antropogení (technické a technologické) havárie

A.1. Únik látek ze stancionárního zařízení

           a) Nafta

Čerpací stanice v Karlovarské ulici

        A.2. Silniční nehoda

                    Možná místa nejčastějšího výskytu nehody

                    2/221 Merklín-Pernink-Horní Blatná-Potůčky

                    2636/1, 2636/2 Pernink-Nejdek

        A.3. Železniční nehoda

                    Možná místa nejčastějšího výskytu nehody

                    Trať Karlovy Vary-Nejdek-Pernink-Potůčky

          A.4. Letecká doprava

                    Je zabezpečena prostřednictvím letiště Karlovy Vary – Olšová vrata (vnitrostátní i mezinárodní). Letecká záchranná služba má tři heliporty – Cheb, Vintířov, Karlovy Vary-Dvory. Letiště pro rekreační létání – Toužim, Cheb, M.Lázně, Hory u K.Varů a Ostrov. Polní letiště při vápění lesů – Pernink.

 

 

B. Živelní pohromy a mimořádné události

B.1. Přirozená povodeň, vodní toky

   Bílá Bystřice

B.2 Zemětřesení

    V naší oblasti je zemětřesení – pokud k němu dochází- velmi malé a skutečně katastrofická zemětřesení se zde vyskytují jen výjimečně. Území s nejvýraznější vlastní seismickou aktivitou je Kraslicko

B.3 Sněhová kalamita

   Obec se nachází v horské oblasti Krušných hor v nadmořské výšce 800 – 900 m nad mořem. Z tohoto pohledu je řešení sněhové kalamity nejsložitější na silničním průtahu obcí II/221, dále v ulicích Nádražní, Kostelní, Andělská, v horní části Blatenské ulice, Školní Louka, může dojít i k přerušení dodávky elektrické energie

B.4 Vichřice

     Možný výskyt na celém území Karlovarského kraje. Vlivem vichřice může dojít k odříznutí obce pádem stromů na přístupové komunikace. Primárně hrozí poškození zdraví či ztráty na lidských životech, rovněž může dojít k přerušení dodávek elektrické energie, dodávek potravin, pitné vody apod.

B.5. Přívalový déšť

   Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí i malých vodních toků , může dojít k následným záplavám a sesuvům půdy. V důsledku toho může dojít k různým haváriím – znehodnocování vody, potravin, úniku ropných látek, havárii v pozemní dopravě, poruchy v zásobování vodou, poruchy v zásobování energií, poruchy telekomunikačních sítí, kontaminace podzemních vod. Apod.

JAK SE CHOVAT V TÍSŃOVÉ SITUACI

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3733-001.pdf 2096.1 Kb
analyza-rizik.jpg 4961.7 Kb
prehled-rizik-ohrozujici-obec-pernink.pdf 31 Kb