Obec Pernink

Úřední deska

Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013

 

ZO Pernink na svém 22. Zasedání dne 19.11.2012 schválilo usnesením č. 6/22/12 tuto cenovou mapu:

Prodej pozemků (zahrady, ostatní plocha, aj.)                 Kč   50,-/m2

Prodej pozemků (zahrady, ostatní plocha, aj.) nad 400 m2  Kč 100,-/m2

Prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů a ost. pozemky určené pro

výstavbu bez inženýrských sítí                                                 Kč 150,-/m2

Prodej pozemků pro podnikatelské záměry s tím, že prodej pozemků může být prováděn nabídkovým řízením, o čemž rozhodne ZO                                          Kč 250,-/m2

 

 

Pronájem pozemkůpro podnikatelské účely                          Kč 20,-/m2/rok

Pronájem pozemků pro soukromé účely                                Kč 5,-/m2/rok

 

 

Pronájem nebytových prostor

Pro stání automobilu v čp. 1 a čp 120                                  Kč 500,-/měsíc

Ostatní nebytové prostory v čp. 1                                        Kč 190,-/m2/rok

 

V Perninku dne 19.11.2012

                                                                                  Jitka Tůmová,  starostka obce

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 28.04.2017

svátek slaví Vlastislav

Očkování psů

Dne 18.5.2017 od 19:00 do 19:30 hod. před Oú Pernink proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů -  vzteklina (150,-) a kombinovaná vakcína (300,-)


Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic

neděle 30.4.2017 od 16 hod. - park u obecního úřadu


Krušnohornická stezka