Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality


OBEC PERNINK VE SPOLUPRÁCI S KLUBEM MAMINEK POŘÁDÁ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
více
Program 27. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 27. března 2023
více
OBEC PERNINK POŘÁDÁ POP ROCKOVÝ VEČER
+ JÍZDNÍ ŘÁD NA POPROCKOVÝ VEČER V PERNINKU
více
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Kino Pernink - program
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
Smlouva o dílo "Dodávka a instalace venkovního Galileo Smart Kiosku a elektronické úřední desky"
více