Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Volba prezidenta republiky 2023
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků
MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí
více
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.3/2022
o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16 v k.ú. Pernink v rámci stavby "Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Zveřejnění záměru krátkodobého pronájmu části p.pč 663/19 o výměře 3500m2 a části 316/1 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink na dny 26.8. - 28.8.2022
více
Zveřejnění záměru směny části p.pč. 809/12 o výměře 527 m2 v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink za část p.pč. 809/16 v k.ú. Pernink v soukromém majetku
více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.pč. 1842/18 o výměře 18 m2 v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink
více