Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení Krušné hory - západ pro období 2024 - 2027
více
Sdružení Krušné hory - západ - Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Program 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 12. prosince 2022
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
více
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v majetku obce Pernink
nebytový prostor - kancelář o výměře 26 m2
více
Návrh rozpočtu obce Pernink na rok 2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na roky 2024 až 2026
více
NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2023
více