Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Levý box

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-41 |
OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Nabídka pozemků k pronájmu

více z úřední desky

Aktuality

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Program 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 18. října 2021
více
Pozvánka na 32. zasedání ZO Pernink, které se bude konat dne 25.10.2021
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MěÚ Ostrov - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Smlouva o dílo "Oprava povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink"
vyvěšeno dne 1.10.2021
více
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2
Doklad č. RO/2021/002
více
Kompostárna - provozní doba pro občany Abertam a Perninku
Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.
více