Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - Svazek obcí Bystřice
více
Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 33/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Pernink
více
ZO Pernink zveřejňuje záměr prodeje pozemků určených k výstavbě 9 rodinných domů v lokalitě Nádražní včetně podmínek prodeje
více