Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-36 |
Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink

Nabídka pozemků k pronájmu

Svazek obcí Bystřice - Rozpočtová opatření

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Bystřice na roky 2020 - 2023

více z úřední desky

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Návrh rozpočtu na r.2021
více
Rozpočtové opatření č.10/2020
více
Zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků v majetku obce Pernink
více
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce Pernink
více
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku v majetku obce Pernink
více
Úřední hodiny pro veřejnost viz Nařízení Vlády ČR do odvolání:
více
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v majetku obce Pernink
více