Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

ZO Pernink zveřejňuje záměr prodeje pozemků určených k výstavbě 9 rodinných domů v lokalitě Nádražní včetně podmínek prodeje
více
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2021
více
Program 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 30. května 2022
Karlovarský kraj - hejtman kraje
více
Svazek obcí Bystřice - Závěrečný účet za rok 2021 - návrh sestavený v Kč ke dni 17.5.2022
více
Návrh Závěrečného účtu obce Pernink za rok 2021
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
více
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2021
více