Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-37 |
Schválený střednědobý rozpočtový výhled r.2019 - 2023

OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Obce Pernink

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního rozvoje po vydání Aktualizace č. 1


OZNÁMENÍ o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory – západ

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

více z úřední desky

Aktuality

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 6/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 5/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 1/2022
vyvěšeno dne 10.1.2022
více
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
více
Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci
více
Komunální odpad - ZMĚNY platné od 1.1.2022
více
FORMULÁŘ ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2022
více