Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

více z úřední desky

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 26.4.2021
více
COVID 19- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ nošení ochranných prostředků dýchacích cest platných od 12.4.2021 do odvolání
více
COVID 19 - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
více
Veřejná vyhláška
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Veřejná vyhláška
Zeměměřický úřad č.j. ZÚ-00127/2021-13200
více
VOLBY 2021
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 782/1 v k.ú. Pernink
více