Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Levý box

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-39 |
Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


VOLBY 2021

Veřejná vyhláška

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní


Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021

Svazek obcí Bystřice - Ropočtové opatření č.2

více z úřední desky

Aktuality

SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2
Doklad č. RO/2021/002
více
Kompostárna - provozní doba pro občany Abertam a Perninku
Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.
více
COVID-19
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pernink, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c)
Vyvěšeno 15.9.2021
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
více
Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 571/2, dále částí p.p.č. 1725/7, části p.p.č. 269/1, části p.p.č. 261/1, to vše v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink
více
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2459/2, označené jako p.p.č. 2459/18 o výměře 7m2, dále p.p.č. 354/8 o výměře 9m2, to vše k.ú. Pernink v majetku obce Pernink
více