Aktuality
Program 30. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 19. června 2023
více
INFORMACE o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pernink
více
Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory - západ za rok 2022
více
Pozvánka hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na největší zábavně edukativní, společenskou a kulturní akci Karlovarského kraje Kraj dokořán
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje
více
Svazek obcí Bystřice - závěrečný účet za tok 2022 - návrh
více
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
více
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
více
Návrh Závěrečného účtu obce Pernink za rok 2022
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor Interního auditu a kontroly
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 809/73 a 809/8 o výměře 80 m2 v k.ú. Pernink
více
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 580/1 o výměře cca 149 m2 v k.ú. Pernink
více
Informace o odpadovém hospodářství obce Pernink za rok 2022 dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
více
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
více
Oznámení o ukončení uložení odpadu fyzickými osobami do Krušnohorské kompostárny
více
Zveřejnění záměru pronájmu NP v budově OÚ Pernink, T. G. Masaryka 1, Pernink, 1. patro o výměře 16 m2
více
Smlouva o provedení uměleckého díla
více
ZDRAVOTNÍ KLAUN
více
KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2023
více
FOTOSOUTĚŽ POHLEDNICE MĚSTA
MAS Krušné hory
více
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
Smlouva o dílo "Dodávka a instalace venkovního Galileo Smart Kiosku a elektronické úřední desky"
více
Výroční zpráva ze rok 2022
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje
více
Rozpis služeb dosažitelnosti od 9.1.2023 do 3.7.2023 nepřetržité havarijní služby na úseku životního prostředí
Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí
více
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na roky 2024 - 2027
více
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 + schválený rozpočet SOB na rok 2023 v členění na paragrafy
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022, vyvěšeno dne 20.12.2022
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022
více
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Nařízení Státní veterinární správy
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
více
Veřejnoprávní smlouva č. 9/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16 v k.ú. Pernink v rámci stavby "Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 7/2022
více
Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - Svazek obcí Bystřice
více
Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
více
Smlouva o dílo "Pernink - oprava střešní krytiny - obecní úřad a kino"
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
více
Oznámení místní působnosti Českého červeného kříže
OS ČČK Karlovy Vary
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 3
Doklad č. RO/2021/003
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 2/2022
vyvěšeno dne 18.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 3/2022
vyvěšeno dne 18.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 6/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 5/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2022
více
Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci
více
Komunální odpad - ZMĚNY platné od 1.1.2022
více
FORMULÁŘ ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2022
více
Schválený rozpočet na rok 2022
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 9/34/21 dne 13.12.2021, vyvěšeno dne 15.12.2021
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2022
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 9/34/21 dne 13.12.2021
více
Schválený ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
více
Smlouva o dílo "Oprava povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink"
vyvěšeno dne 1.10.2021
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2
Doklad č. RO/2021/002
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pernink, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c)
Vyvěšeno 15.9.2021
více
MAS Krušné hory o.p.s.
Reg.č. 20/005/19210/341/004622 - Mobiliář pro kulturní akce
více
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.1
více
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.6/2021
Vyvěšeno 16.2.2021
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.5/2021
Vyvěšeno 16.2.2021
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.4/2021
Vyvěšeno 16.2.2021
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.2/2021
Vyvěšeno 16.2.2021
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č.3/2021
Vyvěšeno 28.1.2021
více
Výroční zpráva za rok 2020
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
více
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.1/2021
Vyvěšeno od 7.1.2021
více
Schválený rozpočet na rok 2021
Schváleno usnesením 11/22/20 dne 7.12.2020, vyvěseno 10.12.2020
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
více
Penzion U Dvou pánů
více