Aktuality
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - konané ve dnech 20. a 21. září 2024
více
OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Pernink
Státní pozemkový úřad, pobočka Karlovy Vary
více
INFORMACE o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pernink
více
Svazek obcí Bystřice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 24.5.2024 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2023
více
PROGRAM 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 24. června 2024
více
POZVÁNKA OSLAVY PERNINK - 100 LET KINA PERNINK, 90 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY, FESTIVAL KRUŠNOHOŘÍ
Kdy? 21. - 22.6.2024
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2023, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2023 + schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink, p.o. za rok 2023 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2023
více
Zachraňme Kino Pernink
více
PERNINK 90100 HILLS - 100 let kina Pernink - divadelní představení - Sex na vlnách- Západočeské divadlo v Chebu
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
UPOZORNĚNÍ - MUDr. Vojtěch Danihel -praktický lékař Pernink
více
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 7. a 8. června 2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
INFORMACE K PŘEDÁVKOVÁNÍ ŽELÉ BONBÓNY S LÁTKOU HHC
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - oddělení tisku a prevence
více
Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2024
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
více
KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2024
více
INFORMACE - KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1.1.2024
více
Rozpis služeb dosažitelnosti od 2.1.2024 do 1.7.2024
Odbor životního prostředí
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2024
více
ODPADY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
více
Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov - odbor dopravně správní
více
KOMUNÁLNÍ ODPAD - INFORMACE - OMBUDSMAN VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
více
OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI od 1.1.2024
více
INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ - možnost vyhotovení dopravní karty
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY
více
CENÍK KOMUNÁLNÍHO ODPADU SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM OBCE PERNINK DNE 23.10.2023, platný od 1.1.2024
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 1 RO/2023/001
více
Informace o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II
více
Smlouva o dílo rekonstrukce střešních krovů a bednění na budově bez č.p. a ev.č. na st.p.č. 503 k.ú. Pernink - budova márnice v areálu hřbitova
více
Smlouva o dílo vypracování architektonické studie "PERNINK-VOLNOČASOVÝ AREÁL SE ZÁZEMÍM U BĚŽECKÉHO OKRUHU
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly
více
Svazek obcí Bystřice - Závěrečný účet za rok 2022 schválený dne 19.6.2023, sestavený v Kč ke dni 24.5.2023
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor interního auditu a kontroly
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2022
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2022 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
více
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
více
Informace o odpadovém hospodářství obce Pernink za rok 2022 dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
více
Smlouva o provedení uměleckého díla
více
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Smlouva o dílo "Dodávka a instalace venkovního Galileo Smart Kiosku a elektronické úřední desky"
více
Výroční zpráva za rok 2022
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na roky 2024 - 2027
více
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 + schválený rozpočet SOB na rok 2023 v členění na paragrafy
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022, vyvěšeno dne 20.12.2022
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2023
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 11/3/22 dne 19.12.2022
více
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Pernink na r. 2024 - 2028
více
Veřejnoprávní smlouva č. 9/22 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16 v k.ú. Pernink v rámci stavby "Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 7/2022
více
Schválený Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink za rok 2021
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2021
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory - západ za rok 2021
více
Smlouva o dílo "Pernink - oprava střešní krytiny - obecní úřad a kino"
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
více
Oznámení místní působnosti Českého červeného kříže
OS ČČK Karlovy Vary
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 3
Doklad č. RO/2021/003
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 2/2022
vyvěšeno dne 18.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 3/2022
vyvěšeno dne 18.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 6/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink č. 5/2022
vyvěšeno dne 17.1.2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2022
více
Schválený rozpočet na rok 2022
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 9/34/21 dne 13.12.2021, vyvěšeno dne 15.12.2021
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2022
Schváleno usnesením ZO Pernink č. 9/34/21 dne 13.12.2021
více
Schválený ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
více
Smlouva o dílo "Oprava povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink"
vyvěšeno dne 1.10.2021
více
SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 2
Doklad č. RO/2021/002
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pernink, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c)
Vyvěšeno 15.9.2021
více
MAS Krušné hory o.p.s.
Reg.č. 20/005/19210/341/004622 - Mobiliář pro kulturní akce
více
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.1
více
Schválený závěrečný účet svazku obcí Bystřice za rok 2020
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020 ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
schválen ZO Pernink dne 10.05.2021 pod č. 7/26/21
více
Schválený Závěrečný účet obce Pernink za rok 2020
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020
více
Výroční zpráva za rok 2020
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Svazek obcí Bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
více
Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2
více
Schválený rozpočet na rok 2021
Schváleno usnesením 11/22/20 dne 7.12.2020, vyvěseno 10.12.2020
více
Schválený rozpočet obce Pernink na rok 2021
více