Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2012

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O b e c n í   ú ř a d   P e r n i n k

 

Výroční zpráva

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Za rok 2012

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Pernink tuto výroční zprávu.

 

Období 1.1.2012 – 31.12.2012

 

  1. Počet podaných žádostí o informace

Byly podány 4 žádosti o informace:

           

            Č.j.     27/2012                       doručeno 9.1.2012                  odesláno 17.1.2012

            Č.j.   141/2012                       doručeno 17.2.2012                odesláno  20.2.2012

            Č.j.   354/2012                       doručeno 18.4.2012                odesláno  15.5.2012

            Č.j. 1189/2012                        doručeno 5.12.2012                odesláno  5.12.2012

 

  1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1  č.j. 1049/2012

 

 

  1. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Žádný rozsudek nebyl vydán

 

  1. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

Žádná řízení o sankcích nebyla vedena

 

  1. Další informace vztahující se k uplatňování zákona

Informace dle § 5 zákona č. 106/1999 jsou zveřejněny na webových stránkách obce na adrese: www.pernink.eu, a vyvěšeny k nahlédnutí v prostorách Obecního úřadu.

 

Zpracovala: Jitka Tůmová

Pernink dne 3.1.2013

 

                                                                           Jitka Tůmová

                                                                     Starostka obce Pernink