ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

SVAZEK OBCÍ BYSTŘICE - Rozpočtové opatření č. 1 RO/2023/001
více
Informace o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II
více
Informace o konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pernink
více
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor konkrétnímu subjektu v budově Zdravotního střediska v Perninku, střední 77
více
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 674/38 o výměře 657 m2 v k.ú. Pernink
více
Smlouva o dílo rekonstrukce střešních krovů a bednění na budově bez č.p. a ev.č. na st.p.č. 503 k.ú. Pernink - budova márnice v areálu hřbitova
více
Smlouva o dílo vypracování architektonické studie "PERNINK-VOLNOČASOVÝ AREÁL SE ZÁZEMÍM U BĚŽECKÉHO OKRUHU
více
MAS Krušné hory, o.p.s. - Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce výzvy č. 10 z Programu rozvoje venkova
více