ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a zveřejnění dokumentace tohoto návrhu
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby - Hřebečná, KV, ul. Rooseweltova, IE-12-0007530-kNN
Stavební úřad Pernink
více
Výroční zpráva za rok 2023
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE k předkládání žádostí o udělení značky "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt"
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
více
INFORMACE K PŘEDÁVKOVÁNÍ ŽELÉ BONBÓNY S LÁTKOU HHC
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - oddělení tisku a prevence
více
Dětský maškarní bál
akce se koná 13.4.2024 od 15.00 hodin
více
11. reprezentační ples obce Pernink
akce se koná dne 2.3.2024
více