Úřední deska

Možnost uložení většího množství bioodpadu

kompostárna v areálu Horského statku Abertamy

Kompostárna

 

Vlastník a provozovatel:

 

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o., Jindřichovice 156, 35801 Kraslice

zápis u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30550

IČ:036 40 761

 

 

Provozní doba pro občany Abertam a Perninku:

(z jiných obcí nebudou odpady přijímány)

 

 

STŘEDA: 9:00 – 12:00

SOBOTA: 9:00 – 12:00

 

 

 

Seznam odpadů přijímaných do zařízení:

odpad rostliných pletiv (listí, tráva)

 

Místo uložení:

areál Horského statku Abertamy, zadní brána směr Rybná (viz.mapa)

 

Kontakt:

Jan Jůzl, tel. 602783059