Úřední deska

Informace Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

pro občany vracející se ze zahraničí – jak mají postupovat v případě podezření na výskyt onemocněním COVID 19

Info zde