Úřední deska

Cenová mapa Obce Pernink platná od 1.1.2013

 

ZO Pernink na svém 22. Zasedání dne 19.11.2012 schválilo usnesením č. 6/22/12 tuto cenovou mapu:

Prodej pozemků (zahrady, ostatní plocha, aj.)                 Kč   50,-/m2

Prodej pozemků (zahrady, ostatní plocha, aj.) nad 400 m2  Kč 100,-/m2

Prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů a ost. pozemky určené pro

výstavbu bez inženýrských sítí                                                 Kč 150,-/m2

Prodej pozemků pro podnikatelské záměry s tím, že prodej pozemků může být prováděn nabídkovým řízením, o čemž rozhodne ZO                                          Kč 250,-/m2

 

 

Pronájem pozemkůpro podnikatelské účely                          Kč 20,-/m2/rok

Pronájem pozemků pro soukromé účely                                Kč 5,-/m2/rok

 

 

Pronájem nebytových prostor

Pro stání automobilu v čp. 1 a čp 120                                  Kč 500,-/měsíc

Ostatní nebytové prostory v čp. 1                                        Kč 190,-/m2/rok

 

V Perninku dne 19.11.2012

                                                                                  Jitka Tůmová,  starostka obce