Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

logo Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.


 

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Aktuality

Program 30. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 19. června 2023
více
INFORMACE o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pernink
více
Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory - západ za rok 2022
více
Pozvánka hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na největší zábavně edukativní, společenskou a kulturní akci Karlovarského kraje Kraj dokořán
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice za rok 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje
více
Svazek obcí Bystřice - závěrečný účet za tok 2022 - návrh
více
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
více
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II
více