Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 |
Výroční zpráva za rok 2020

Rozpočtové opatření č.12/2020

Rozpočtové opatření č.1/2021

Program 3. zasedání ZKK do 1.2.2021

Svazek obcí bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021

více z úřední desky

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Výroční zpráva za rok 2020
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.12/2020
více
Rozpočtové opatření č.1/2021
více
Program 3. zasedání ZKK do 1.2.2021
více
Svazek obcí bystřice - schválený rozpočet svazku na rok 2021
více
Svazek obcí Bystřice - Ropočtové opatření č.2
více