Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Ochrana obyvatel

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-33 |
Oznámení o převzetí nalezené věci

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce Pernink

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE ZA ROK 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů


více z úřední desky

Aktuality

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Úřední hodiny pro veřejnost viz Nařízení Vlády ČR do odvolání:
více
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v majetku obce Pernink
více