Jak se Vám líbí nový vzhled webových stránek?

Logo - Karlovarský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

MAS Krušné hory  o.p.s.

 

Stručně o obci Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink (Perckstedel Peringer) uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-42 |
Kompostárna - provozní doba pro občany Abertam a Perninku

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.


COVID-19

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Finanční úřad pro Karlovarský kraj


Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 571/2, dále částí p.p.č. 1725/7, části p.p.č. 269/1, části p.p.č. 261/1, to vše v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink

více z úřední desky

Aktuality

Program 13. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
více
Sdružení Krušné hory - západ - Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Návrh rozpočtu obce Pernink na rok 2022
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní
více
Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz
CNL INVEST
více
VÝZVA HEJTMANA Karlovarského kraje Petra Kulhánka
více
Návrh rozpočtu SVAZKU OBCÍ BYSTŘICE na rok 2022
více
Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 674/38 o výměře 657m2, k.ú. Pernink v majetku obce Pernink
více