Obec Pernink

Územní plán Pernink

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Pernink.
 

Zastupitelstvo Obce Pernink, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 19. května 2014 usnesením č. 4/38/14 Územní plán Pernink formou opatření obecné povahy.

Vydaný Územní plán Pernink včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí ZDE na:

Obecní úřad Pernink
T.G.Masaryka 1
362 36 Pernink
tel: 353 892 104

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Klínovecká 1204
363 20 Ostrov
tel: 353 801 225 nebo 266

 

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 18.12.2017

svátek slaví Miloslav

Světlo z Betléma

Pro Betlémské světlo si můžete přijít do kostela v Perninku v sobotu 23. prosince od 11.00 do 12.00 hodin.


Vánoční koncert

s  koledami v podání Daniela Půži (řečeného Žebrák) a jeho bandu - 28.12.2017 v 18:00 Kostel Nejsvětější Trojice v Perninku


Novoroční sousedská vycházka - Pernink - Červená jáma - Pernink

Skupina Aktivní Pernink pořádá v pátek  1.ledna 2018 v 11:00 hod. novoroční vycházku (sraz u Oú Pernink,  výbava dle aktuálního počasí) Pozvánka zde


ROZHODNUTÍ O vyloučení vstupu do lesa
více