Obec Pernink

Úřední deska

Státní pozemkový úřad ČR

Oznámení o zamýšleném převodu

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU 
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,
v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
o z n a m u j e, že ke dni 28. 3. 2017 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,
s o u č a s n ě v y z ý v á
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 28. 3. 2017 končí tato lhůta dne 28. 6. 2017).
Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu.

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 28.06.2017

svátek slaví Lubomír

25.8.2017 od 19:30 hod.

uvádí Divadlo Kopec horalskou hudební pohádku pro všechny generace "Tajemství perninské mýtiny"

předprodej vstupenek na premiéru v Infocentru Pernink

Pozvánka