Obec Pernink

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pernink za rok 2016

Obec Pernink, se sídlem T.G.Masaryka 1, Pernink IČ 00254878

www.pernink.eu

 

O Z N Á M E N Í

 

O zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření , Obce Pernink za rok 2016

 

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění zveřejnila Obec Pernink svůj závěrečný účet za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, schválený na zasedání ZO Pernink dne 12.6.2017 usnesením č. 4/30/17.

 

Schválená závěrečný účet Obce Pernink je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Obce Pernink: www.pernink.eu

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Pernink, T.G.Masaryka 1, Pernink v pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hod.

V Perninku dne 26.6.2017

 

                                                                  …………………………………

                                                                  Jitka Tůmová, starostka obce

 

Vyvěšeno dne:                                                           Sejmuto: 30.června 2018

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 26.04.2018

svátek slaví Oto

Tradiční Stavění máje a pálení čarodějnic

neděle 30.4.2018 od 18 hod. - park před obecním úřadem

POZVÁNKA


Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech za rok 2017
více

25.5.2018 - uvádí divadlo KOPEC

veselohru Balíme, králi Šénmane!

pozvánka Předprodej vstupenek v Infocetru Pernink od 16.5. 2018


Perninský masakr 3

8. - 10. června 2018

pozvánka


R o z h o d n u t í
O vyloučení vstupu do lesa