Obec Pernink

Smlouvy

Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink v r.2017

Smlouva ev.č. 1/2017

Smlouva ev.č. 2/2017

Smlouva ev.č. 3/2017

Smlouva ev.č. 4/2017

Smlouva ev.č. 5/2017


Smlouva o dílo "Budova MŠ a ŠD č.p. 290 - oprava, nátěr střechy"

Smlouva


Smlouva o dílo "Celková rekonstrukce kontribučenské sýpky a jejího okolí - 1.Etapa oprava střechy

Smlouva


Smlouva o dílo "Restaurování sochy Krista v Perninku"

Smlouva


Smlouva o dílo na zhotovení projekt. dokumentace akce "Odvodnění suterénu družiny - Pernink č.p.290

Smlouva


Smlouva o dílo " Obecní úřad - výměna oken, oprava střechy, zateplení podlahy"

Smlouva


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink - TJ Sokol Pernink

Smlouva - Náklady spojené s údržbou sportovního areálu TJ Sokol Pernink

Smlouva - Náklady spojené s mužstvem dorostu TJ Sokol Pernink

Smlouva - Režijní náklady spojené s provozem areálu TJ Sokol Pernink

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink


Smlouva o dílo " Obecní úřad - výměna oken, oprava střechy, zateplení podlahy"

Smlouva o dílo - 3xN, spol.s.r.o.

Aktuální sněhové zpravodajství zde


Dnes je 28.04.2017

svátek slaví Vlastislav

Očkování psů

Dne 18.5.2017 od 19:00 do 19:30 hod. před Oú Pernink proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů -  vzteklina (150,-) a kombinovaná vakcína (300,-)


Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic

neděle 30.4.2017 od 16 hod. - park u obecního úřadu


Krušnohornická stezka